Ana səhifə | Biz kimik? | Layihələr | Nəşrlər | Linklər | Əlaqə
AZ | EN | RU
ELANLAR

TƏDQİQATÇILARIN NƏZƏRİNƏ!

 Iqtisadi Təşəbbüslərə Yardım İctimai Birliyi

“Azərbaycanın əsas ticarət tərəfdaşları ilə ticarət mübadiləsinin ərzaq təhlükəsizliyinə təsiri”

adlı tədqiqatın hazırlanması üçün ekspertlərlə əməkdaşlıq etmək niyyətindədir.

Tədqiqatın məqsədi Azərbaycanın ticarət əlaqələrinin və xüsusilə ərzaq məhsulları üzrə ticarət münasibətlərinin ölkənin ərzaq təhlükəsizliyinə təsiri və çətinlikləri öyrənməkdən ibarətdir.


davamı
VALYUTA
  1 USD
  1 EUR
  1 RUB
  1 GBP
  100 JPY
11.08.2020 11:12
SORĞU
Bələdiyyəyə əmlak vergisi ödəyirsinizmi?
Bəli, ödəyirəm
Xeyr, çünki yığan yoxdur
Xeyr, çünki bələdiyyəyə inamım azdır
Deyə bilmərəm
NƏŞRLƏR
TəDQIQATLAR


Azərbaycanda kredit faizlərinin yüksək olmasına təsir göstərən amillərin qiymətləndirilməsi2010-cu il dövl?t büdc?si layih?si bar?d? Milli Büdc? Qrupunun R?Y?


B?l?diyy?l?r? daha bir z?rb?
Samir ?liyev: “T??ssüf ki, haz?rda b?l?diyy?l?rin laz?ms?z bir quruma çevrilm?si prosesi gedir”

“Az?rbaycanda b?l?diyy?l?rin s?lahiyy?tl?ri kifay?t q?d?r m?hduddur. Bu azm?? kimi vaxtil? verilmi? s?lahiyy?tl?r d? getdikc? onlar?n ?lind?n al?n?r. T??ssüf ki, haz?rda b?l?diyy?l?rin laz?ms?z bir quruma çevrilm?si prosesi gedir”. ?qtisadi T???bbüsl?r? Yard?m ?ctimai Birliyinin eksperti Samir ?liyev bu fikirl?ri “?qtisadi forum” jurnal?na Mülki M?c?ll?y? edilmi? d?yi?ikliy? münasib?t bildir?rk?n söyl?yib.

Ölk?mizin Avropa Xartiyas?na qo?uldu?unu xat?rladan ekspert? gör?, hökum?t götürdüyü öhd?likl?ri yerin? yetirm?k ?v?zin? b?l?diyy?l?rin s?lahiyy?tl?rini daha da m?hdudla?d?r?r: “Az?rbaycan Yerli Özünüidar? Haqq?nda Avropa Xartiyas?n? t?sdiq etm?kl? öz üz?rin? yerli özünüidar?etm? il? ba?l? bir s?ra öhd?likl?r götürüb. Ancaq bu öhd?likl?ri yerin? yetirm?k ?v?zin? vaxtil? b?l?diyy?l?r? verilmi? s?lahiyy?t v? maliyy? yava?-yava? onlar?n ?lind?n al?n?r. Yol vergisi b?l?diyy?l?rd?n al?naraq dövl?t büdc?sin? keçirildi. Torpaq sat??? mexanizmi d?yi?diril?r?k bütün s?lahiyy?tl?r dövl?t qurumuna verildi v? b?l?diyy?nin öz mülkiyy?ti üz?rin? s?r?ncam verm?k hüququ m?hdudla?d?r?ld?. Bel? misallar?n say?n? uzatmaq da olar. Ancaq t?crüb? göst?rir ki, ölk?d? ?ksm?rk?zl??m? ?v?zin? bütün resurslar?n v? s?lahiyy?tl?rin m?rk?zl??m?si prosesi gedir.”

S.?liyevin sözl?rin? gör?, h?l? 2003-cü ild? Avropa ?uras?n?n Yerli v? Regional Hakimiyy?tl?r Konqresinin Az?rbaycanda monitorinq aparm??d? v? “Az?rbaycanda yerli v? regional demokratiyaya dair” 126 sayl? Tövsiy? haz?rlayaraq hökum?t? t?klif etmi?di ki, b?l?diyy?l?r? s?lahiyy?tl?rini maliyy? imkanlar? art?r?ls?n. Ancaq Avropa ?uras?n?n uzun müdd?td? prosesl?r? n?zar?t etm?m?si ona g?tirib ç?xard? ki, b?l?diyy?l?rin s?lahiyy?tl?ri m?hdudla?d?r?ld?.  

Ekspert hesab edir ki, indi d? b?l?diyy?l?rin bir s?ra t?sir r?çaqlar?n?n ?lind?n al?nmas? prosesi gedir. “Mülki M?c?ll?y? edilmi? d?yi?iklik n?tic?sind? v?siyy?tnam?l?rin t?sdiqi hüququnun b?l?diyy?l?rd?n al?n?b icra nümay?nd?likl?rin? verilm?si yerli özünü idar? qurumlar?n?n daha bir t?sir r?çaq?nda m?hrum olunmas? dem?kdir. Bu daha çox k?nd b?l?diyy?l?rin? t?sir edir. Çünki k?nd yerl?rind? b?l?diyy?l?r vergi y???m?n? t?min etm?k üçün b?zi s?lahiyy?tl?rind?n t?sir r?çaqlar? kimi istifad? edirdil?r.”, - dey? S.?liyev bilirib.

M?lumat üçün bildir?k ki, ölk? prezidentinin 8 avqust 2011-ci il tarixli f?rman? il? Mülki M?c?ll?y? d?yi?iklik edilib. M?c?ll?nin 1179,2-ci madd?sin? edilmi? d?yi?ikliy? gör?, t?rtib edilmi? v?siyy?tnam? notarius olmad??? yerl?rd? rayon, ??h?r, ??h?r rayonu icra hakimiyy?tinin nümay?nd?l?ri t?r?find?n t?sdiq olunacaq. Halbuki buna q?d?r bu i?i yerli özünüidar? orqanlar? görürdü.

Tarix: 10 Avqust 2011  |  Baxış sayı: 1658
© Müəllif hüquqları qorunur.
Məlumatdan istifadə etdikdə "İqtisadi Forum"a istinad mütləqdir.
EKSPERT RƏYİ
Samir ƏLİYEV
"İqtisadi forum" jurnalının baş redaktoru

Mərkəzi Bankın depozit hərracları niyə cəlbedicidir?

Bu gün ilin 24-cü depozit hərracı keçirildi. Hərracda tələb təklifdən 2,5 dəfə çox olub. Mərkəzi Bank 200 milyon manat həcmində depozit cəlb etməyi elan etsə də, bankların təklifi 504,7 milyon manat olub. Elə buna görə də illik faiz dərəcəsi 12,98%-dən 12,7%-ə düşüb. Bugünkü hərrac nəticəsində banklar 14 günə təxminən 975 min manat qazanacaq. Ümumilikdə isə Mərkəzi Bank tərəfindən 2017-ci ilin yola saldığımız dövründə 4 milyard manata yaxın vəsait depozit şəklində cəlb edilib və buna görə banklara 21,9 milyon manat faiz ödənilib.


Rövşən AĞAYEV
İTYİB-nin sədr müavini
Pensiya yaşı artsın, artmasın?

Hazırda Azərbaycanda pensiyaya çıxma yaşı kişilər üçün 63, qadınlar üçün 60-dır. Dünya ölkələri ilə müqayisə etsək, bu çox aşağı göstəricidirmi? Qətiyyən yox.
Müqayisə üçün deyim ki, Avstriya, Belçika, Almaniya və Danimarkada həm qadınlar həm də kişilər üçün 65 yaş, Briytaniyada kişilər üçün 65, qadınlar üçün 60 yaşdı. Keçid ölkələrindən Gürcüstanda kişilər üçün 65, qadınlar üçün 60, Belorusda kişilər üçün 60, qadınlar üçün 55, Qazaxıstanda kişilər üçün 63, qadınlar üçün 58, Latviyada həm qadınlar, həm də kişilər üçün 62 yaşdır.

Azər MEHTİYEV
İTY İB-in sədri
Rəqabət mədəniyyəti, mədəni rəqabət

Son illər Azərbaycan iqtisadiyyatındakı iqtisadi fəallığın və əldə edilmiş iqtisadi artımların neft sektoruna və buradan əldə edilən böyük neft gəlirlərinə əsaslandığı heç kəsə sirr deyil. 2012-ci ildə ölkənin ümumi daxili məhsulunun (ÜDM) təqribən yarısı, sənaye məhsulunun 88 faizi, dövlət büdcəsi gəlirlərinin təqribən 3/4-ü neft sektorunun hesabına formalaşıb.


ARXİV