Ana səhifə | Biz kimik? | Layihələr | Nəşrlər | Linklər | Əlaqə
AZ | EN | RU
ELANLAR

TƏDQİQATÇILARIN NƏZƏRİNƏ!

 Iqtisadi Təşəbbüslərə Yardım İctimai Birliyi

“Azərbaycanın əsas ticarət tərəfdaşları ilə ticarət mübadiləsinin ərzaq təhlükəsizliyinə təsiri”

adlı tədqiqatın hazırlanması üçün ekspertlərlə əməkdaşlıq etmək niyyətindədir.

Tədqiqatın məqsədi Azərbaycanın ticarət əlaqələrinin və xüsusilə ərzaq məhsulları üzrə ticarət münasibətlərinin ölkənin ərzaq təhlükəsizliyinə təsiri və çətinlikləri öyrənməkdən ibarətdir.


davamı
VALYUTA
  1 USD
  1 EUR
  1 RUB
  1 GBP
  100 JPY
05.07.2017 23:03
SORĞU
Bələdiyyəyə əmlak vergisi ödəyirsinizmi?
Bəli, ödəyirəm
Xeyr, çünki yığan yoxdur
Xeyr, çünki bələdiyyəyə inamım azdır
Deyə bilmərəm
NƏŞRLƏR
TəDQIQATLAR

Azərbaycanda kredit faizlərinin yüksək olmasına təsir göstərən amillərin qiymətləndirilməsi2010-cu il dövl?t büdc?si layih?si bar?d? Milli Büdc? Qrupunun R?Y?


Moody's: MDB banklar?nda yüks?k kredit v? likvidlik riskl?ri mövcuddur
Çünki onlarda f?rdi mü?t?ril?rin konsentrasiyas? yüks?kdir

MDB banklar?n?n kredit v? depozit portfell?rind? f?rdi mü?t?ril?rin ?n yüks?k konsentrasiyas? mövcuddur. “?qtisadi forum” jurnal?n?n m?lumat?na gör?, bu bar?d? Moody's Investors Service beyn?lxalq reytinq agentliyinin MDB ölk?l?rinin bank portfelind? müxt?lif növ mü?t?ril?rin konsentrasiya s?viyy?sini il? ba?l? haz?rlad??? illik t?dqiqat?nda qeyd edilib.

Agentliyin analitikl?rinin fikrinc?, MDB banklar?n?n portfelind? f?rdi mü?t?ril?rin yüks?k konsentrasiyas? onlar?n a?a?? reytinq almas?n?n ?sas s?b?bidir. Çünki bu ölk?l?rd? mü?t?ril?rin say?n?n konsentrasiyas? dünyada ?n yüks?k h?dl?rd?n biridir. Xüsusil? d? MDB ölk?l?rinin banklar?nda f?rdi mü?t?ril?rin konsentrasiyas? s?viyy?si AB? v? Kanada banklar?ndan 3 d?f?, Asiya banklar?ndan is? 50% çoxdur. Bu is? banklar? yüks?k kredit v? likvidlik riskl?rin? m?ruz qoyur.  

Agentliy? gör?, v?ziyy?t bu h?dd? g?lib ç?xmas?na s?b?b MDB ölk?l?rind? bank sisteminin a?a?? inki?af s?viyy?sin? malik olmalar?, riskl?rin adekvat idar?çiliyi olmadan yüks?k riskli inki?af strategiyas? h?yata keçirm?l?ri, o cüml?d?n konsentrasiya s?viyy?sini azaltma?a imkan ver?n normativ bazan?n z?ifliyidir.

?g?r 2008-ci ild? f?rdi mü?t?ril?rin konsentrasiyas? yüks?k sür?tl? art?rd?sa, bu il qlobal maliyy? böhran? il? ba?l? bu göst?ricinin art?m tempi bir q?d?r z?ifl?yib. 2009-cu ild? mü?t?ril?rin konsentrasiyas?nda h?tta azalma da mü?ahid? edilib, çünki bir çox iri ?irk?tl?r v?sait çat??mazl??? ucbat?ndan v?saitl?rini banklardan götür?r?k özl?rinin ?m?liyyat f?aliyy?tl?rin? yön?ltm?y? m?cbur olublar.

Agentliy? gör?, 2010-cu ild? f?rdi mü?t?ril?rin kredit portfelind? konsentrasiyas? davam ed?c?k.  

Banklar?n portfelind? f?rdi mü?t?ril?rin ?n yüks?k konsentrasiyas? Belorus banklar?nda mü?ahid? edilib. Onun ard?nca Qazax?stan v? Rusiya banklar? g?lir. ?n a?a?? konsentrasiya xarici ?irk?tl?r t?r?find?n n?zar?t olunan banklarda kapital?n ?h?miyy?tli art?m? hesab?na Ukrayna banklar?nda qeyd? al?n?b.

T?dqiqat zaman? Moody`s MDB ölk?l?rinin 137 bank?n?n m?lumatlar?n?n analiz edib. Rusiyan?n 95, Ukraynan?n 13, Qazax?stan?n 12, Belorus v? Özb?kistan?n h?r birinin 6, Az?rbaycan?n is? 5 bank? t?dqiqata c?lb edilib. Bu banklar?n aktivl?ri t?msil olunduqlar? ölk? üzr? bütün bank aktivl?rinin ümumi pay?n?n 80%-d?n çox hiss?sini ?hat? edir.

Tarix: 24 Dekabr 2009  |  Baxış sayı: 1003
© Müəllif hüquqları qorunur.
Məlumatdan istifadə etdikdə "İqtisadi Forum"a istinad mütləqdir.
EKSPERT RƏYİ
Samir ƏLİYEV
"İqtisadi forum" jurnalının baş redaktoru

Mərkəzi Bankın depozit hərracları niyə cəlbedicidir?

Bu gün ilin 24-cü depozit hərracı keçirildi. Hərracda tələb təklifdən 2,5 dəfə çox olub. Mərkəzi Bank 200 milyon manat həcmində depozit cəlb etməyi elan etsə də, bankların təklifi 504,7 milyon manat olub. Elə buna görə də illik faiz dərəcəsi 12,98%-dən 12,7%-ə düşüb. Bugünkü hərrac nəticəsində banklar 14 günə təxminən 975 min manat qazanacaq. Ümumilikdə isə Mərkəzi Bank tərəfindən 2017-ci ilin yola saldığımız dövründə 4 milyard manata yaxın vəsait depozit şəklində cəlb edilib və buna görə banklara 21,9 milyon manat faiz ödənilib.


Rövşən AĞAYEV
İTYİB-nin sədr müavini
Pensiya yaşı artsın, artmasın?

Hazırda Azərbaycanda pensiyaya çıxma yaşı kişilər üçün 63, qadınlar üçün 60-dır. Dünya ölkələri ilə müqayisə etsək, bu çox aşağı göstəricidirmi? Qətiyyən yox.
Müqayisə üçün deyim ki, Avstriya, Belçika, Almaniya və Danimarkada həm qadınlar həm də kişilər üçün 65 yaş, Briytaniyada kişilər üçün 65, qadınlar üçün 60 yaşdı. Keçid ölkələrindən Gürcüstanda kişilər üçün 65, qadınlar üçün 60, Belorusda kişilər üçün 60, qadınlar üçün 55, Qazaxıstanda kişilər üçün 63, qadınlar üçün 58, Latviyada həm qadınlar, həm də kişilər üçün 62 yaşdır.

Azər MEHTİYEV
İTY İB-in sədri
Rəqabət mədəniyyəti, mədəni rəqabət

Son illər Azərbaycan iqtisadiyyatındakı iqtisadi fəallığın və əldə edilmiş iqtisadi artımların neft sektoruna və buradan əldə edilən böyük neft gəlirlərinə əsaslandığı heç kəsə sirr deyil. 2012-ci ildə ölkənin ümumi daxili məhsulunun (ÜDM) təqribən yarısı, sənaye məhsulunun 88 faizi, dövlət büdcəsi gəlirlərinin təqribən 3/4-ü neft sektorunun hesabına formalaşıb.


ARXİV