Ana səhifə | Biz kimik? | Layihələr | Nəşrlər | Linklər | Əlaqə
AZ | EN | RU
ELANLAR

TƏDQİQATÇILARIN NƏZƏRİNƏ!

 Iqtisadi Təşəbbüslərə Yardım İctimai Birliyi

“Azərbaycanın əsas ticarət tərəfdaşları ilə ticarət mübadiləsinin ərzaq təhlükəsizliyinə təsiri”

adlı tədqiqatın hazırlanması üçün ekspertlərlə əməkdaşlıq etmək niyyətindədir.

Tədqiqatın məqsədi Azərbaycanın ticarət əlaqələrinin və xüsusilə ərzaq məhsulları üzrə ticarət münasibətlərinin ölkənin ərzaq təhlükəsizliyinə təsiri və çətinlikləri öyrənməkdən ibarətdir.


davamı
VALYUTA
  1 USD
  1 EUR
  1 RUB
  1 GBP
  100 JPY
11.08.2020 11:12
SORĞU
Bələdiyyəyə əmlak vergisi ödəyirsinizmi?
Bəli, ödəyirəm
Xeyr, çünki yığan yoxdur
Xeyr, çünki bələdiyyəyə inamım azdır
Deyə bilmərəm
NƏŞRLƏR
TəDQIQATLAR


Azərbaycanda kredit faizlərinin yüksək olmasına təsir göstərən amillərin qiymətləndirilməsi2010-cu il dövl?t büdc?si layih?si bar?d? Milli Büdc? Qrupunun R?Y?


Bank sistemi böhranla üz-üz?
Samir ?liyev: “Ölk? üzr? verilmi? kreditl?rin ?n az? 15%-i problemlidir”

“Az?rbaycanda vaxt? keçmi? kreditl?rin h?cmi t?hlük?li h?dd? çat?b. M?rk?zi Bank?n statistik m?lumatlar? reall??? tam ?ks etdirmir. Reall?qda bel? kreditl?r d?f?l?rl? çoxdur. Konkret t?dbirl?r görülm?s? kredit bazar? çök? bil?r”. ?qtisadi T???bbüsl?r? Yard?m ?ctimai Birliyinin eksperti Samir ?liyev “?qtisadi forum” jurnal?na aç?qlamas?nda problemli kreditl?rin artmas?ndan narahatç?l???n? bildirib.

Ekspertin fikrinc?, M?rk?zi Bank?n vaxt? keçmi? kreditl?rin h?cmi il? ba?l? statistik m?lumatlar? reall??? tam ?ks etdirmir v? ara?d?rma göst?rir ki, bel? kreditl?rin pay? getdikc? art?r: “M?rk?zi Bank?n m?lumat?na gör?, oktyabr?n 1-i tarixin? vaxt? keçmi? kreditl?rin h?cmi 448,5 milyon manat t??kil edir v? c?mi kreditl?rd? pay? 5%-? b?rab?rdir. Ancaq h?min tarix? t?kc? yegan? dövl?t bank? olan Beyn?lxalq Bank üzr? bel? kreditl?rin h?cmi 540 milyon manatdan çoxdur. Yerd? qalan 46 bank üzr? problemli kreditl?rin h?cmini toplasaq bu, r?smi m?lumatdan ?n az? 2-3 d?f? çox olar. ?lkin ara?d?rmalar göst?rir ki, ölk? üzr? verilmi? kreditl?rin ?n az? 15%-i problemlidir. Bu is? ölk?d? problemli kreditl?rin h?cminin t?hlük?li h?dd? çatmas?n?n göst?ricisidir.”.

S.?liyev? gör?, problemli kreditl?rin art?m? kredit qoyulu?una m?nfi t?sir göst?rir. “Son bir ild? problemli kreditl?rin h?cmi k?skin art?b v? konkret add?m at?lmasa bu tendensiya davam ed?c?k. Bütün MDB ölk?l?rinin bank sistemi problemli kreditl?rd?n ?ziyy?t ç?kir. Beyn?lxalq t??kilatlar bununla ba?l? h?y?can t?bili çal?rlar. Onlar Az?rbaycanda problemli kreditl?rin art?m?ndan narahatç?l?qlar?n? bildiribl?r v? art?m?n ?n az? bu ilin sonuna kimi davam ed?c?yini proqnozla?d?r?blar. H?l? ki art?m davam edir. Banklar?m?z is? bu problemin h?llini kredit qoyulu?unu azaltmaqda v? kreditin verilm?si ??rtl?rinin a??rla?d?r?lmas?nda görür. Ancaq bu heç bir effekt vermir. Bu add?m kredit? ç?x?? imkanlar?n? m?hdudla?d?rmaqla yana?? ölk?d? iqtisadi aktivliyin azalmas?n? ??rtl?ndirir. Ölk? iqtisadiyyat?na ümumilikd? 2008-ci ilin 9 ay?nda 1,9 milyard manatlq, 2009-cu ilin müvafiq dövründ? 1,2 milyard manatl?q kredit qoyuldu?u halda 2010-cu ild? bu göst?rici 0,5 milyard manat t??kil edib. Cari ilin sentyabr?nda kredit qoyulu?u c?misi 148 milyon manat olub. Onun 65,1 milyon manat? Beyn?xalq Bank?n pay?na dü?ür. Yerd? 83 milyon manat qal?r. Göründüyü kimi öz?l banklar?n kredit qoyulu?u orta hesabla 1,8 milyon manat olub. Bir bank üçün bu h?cmd? kredit verilm?si, yum?aq des?k, çox azd?r “

Ekspert bunun s?b?bini kredit faizl?rinin yüks?k olmas?nda v? banklar?n kredit riskl?rinin düzgün idar? etm?m?sind? görür. “T?kc? 2010-cu ild? problemli kreditl?rin h?cmi 50%-d?n çox art?b. Bunun ?sas s?b?bi Az?rbaycan banklar?nda t?klif edil?n kreditl?rin faiz d?r?c?l?ri çox yüks?k olmas?d?r. Dig?r ölk?l?rl? müqayis?d? bizd? kredit faizl?ri bir neç? d?f? çoxdur. V?sait? ehtiyac? olan sahibkarlar v? ya ?hali yüks?k faiz? baxmayaraq kredit götürm?li olur. Sonra is? h?min v?saitl?rin qaytar?lmas? zaman? çatanda probleml?r yaran?r. ?g?r qlobal böhrandan ?vv?l mü?t?ril?r yüks?k faizi öd?y? bilirdil?rs?, indi bu mümkünsüzdür.”

S.?liyev hesab edir ki, M?rk?zi Bank h?m iqtisadi, h?m d? inzibati r?çaqlardan istifad? ed?r?k bank kreditl?rinin faiz d?r?c?l?rinin a?a?? sal?nmas?na nail olmal?d?r. ?ks halda problemli kreditl?rin art?m? son n?tic?d? Az?rbaycan bank sistemini iflic ed? bil?r.
Tarix: 23 Noyabr 2010  |  Baxış sayı: 1372
© Müəllif hüquqları qorunur.
Məlumatdan istifadə etdikdə "İqtisadi Forum"a istinad mütləqdir.
EKSPERT RƏYİ
Samir ƏLİYEV
"İqtisadi forum" jurnalının baş redaktoru

Mərkəzi Bankın depozit hərracları niyə cəlbedicidir?

Bu gün ilin 24-cü depozit hərracı keçirildi. Hərracda tələb təklifdən 2,5 dəfə çox olub. Mərkəzi Bank 200 milyon manat həcmində depozit cəlb etməyi elan etsə də, bankların təklifi 504,7 milyon manat olub. Elə buna görə də illik faiz dərəcəsi 12,98%-dən 12,7%-ə düşüb. Bugünkü hərrac nəticəsində banklar 14 günə təxminən 975 min manat qazanacaq. Ümumilikdə isə Mərkəzi Bank tərəfindən 2017-ci ilin yola saldığımız dövründə 4 milyard manata yaxın vəsait depozit şəklində cəlb edilib və buna görə banklara 21,9 milyon manat faiz ödənilib.


Rövşən AĞAYEV
İTYİB-nin sədr müavini
Pensiya yaşı artsın, artmasın?

Hazırda Azərbaycanda pensiyaya çıxma yaşı kişilər üçün 63, qadınlar üçün 60-dır. Dünya ölkələri ilə müqayisə etsək, bu çox aşağı göstəricidirmi? Qətiyyən yox.
Müqayisə üçün deyim ki, Avstriya, Belçika, Almaniya və Danimarkada həm qadınlar həm də kişilər üçün 65 yaş, Briytaniyada kişilər üçün 65, qadınlar üçün 60 yaşdı. Keçid ölkələrindən Gürcüstanda kişilər üçün 65, qadınlar üçün 60, Belorusda kişilər üçün 60, qadınlar üçün 55, Qazaxıstanda kişilər üçün 63, qadınlar üçün 58, Latviyada həm qadınlar, həm də kişilər üçün 62 yaşdır.

Azər MEHTİYEV
İTY İB-in sədri
Rəqabət mədəniyyəti, mədəni rəqabət

Son illər Azərbaycan iqtisadiyyatındakı iqtisadi fəallığın və əldə edilmiş iqtisadi artımların neft sektoruna və buradan əldə edilən böyük neft gəlirlərinə əsaslandığı heç kəsə sirr deyil. 2012-ci ildə ölkənin ümumi daxili məhsulunun (ÜDM) təqribən yarısı, sənaye məhsulunun 88 faizi, dövlət büdcəsi gəlirlərinin təqribən 3/4-ü neft sektorunun hesabına formalaşıb.


ARXİV